اس ام اس های فلسفی و جمله های تامل برانگیز – شهریور ۹۱

اس ام اس های فلسفی و جمله های تامل برانگیز – شهریور ۹۱
اس ام اس های فلسفی و جمله های تامل برانگیز - شهریور 91
حتما نباید مدت ها دور از تـــو باشم . . . تا تنـها شــــــوم
یک روز من بی تـــو، یک عمر تنهاییست
.
.
.
.
بـــاورت بــشــود یـــا نــه !؟
روزی می رسد
که دلــت بــرای هــیــچ کــس
بــه انــدازه مــن تــنــگ نــخــواهــد شــد.
بــرای نــگـــاه کــردنـــم ، اذیــت کــردنــم , مــهــربــانــیــم , صــداقــتـــم …
بــرای تــمــام لـحــظاتى که در کنارم داشتی …
روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره مــــــن خواهی بود …
می دانم روزی که نباشم هیچکس تــکرار مــن نــخــواهــد شـــد …
.
.
.
.
مــےدانـــے
اَگــَـر هَنـوز هَمـ تـو را آرِزو مــےکُنَمـ
براے بــے آرزو بـودَטּ مَنــ نیستـــ !!!
شایـَـد آرِزویــے زیبـاتـَـر اَز تــ ــو سُراغ نَدارَمـ …
.
.
.
.

بقیه اس ام اس های فلسفی در ادامه مطلب


تو که با دیگرانت بود میلی
چرا یادت مرا بشکست خیلی؟؟؟
مگر قصدت پریشانی ما بود
که عشق ما نشد مجنون و لیلی….؟؟
.
.

اس ام اس فلسفی شهریور ۹۱

.
.
نه من کنار آمدم نه روزگار…
نه من گذر کردم … نه او
اما من به راه خود رفتم و روزگار به راه خود…
من با خود دل بردم و روزگار او را برد …
هیچکدام حاضر به شکست نشدیم
من … دل دارم … روزگار او را
برد با من است؛
من، دیوانه او می مانم …
.
.
.

.
دَمَـــــــش گـــــــــرم!!
بـــــــــــــــــــاران را مـــــــی گویم
به شـــــانه ام زد و گــــــفت:
خـــــسته شـــــدی … ؟؟؟
امــــــــروز را تو اســــتراحت کن…
من به جـــــایت مـی بارم!!
.
.
.
.
دستـ هـای یـخ زده ام را
رو بـه آفتـاب میگیـرم
سـُرخ میشـونـد
خجـالـت میکشـند
کسـی جـُز تـو گـرم شان کنـد . . .
.
.
.
.
دلم یک کوچه میخواهد…
بی بن بست
و بارانی نم نم…
و خدایی که کمی با هم قدم بزنیم!
این روزها در خودم به دنبال یک کلیک راست میگردم
تا از خودم یک copy بگیرم و کنار خودم paste کنم…
شاید از این تنهایی خلاص شدم…
.
.
پیامک فلسفی
.
.
یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارم…
یه دل گرفته…
یه زندگی پر از خالــی…
من سرشارم از تنــهایـــــــــی…
.
.
.
.
دوســتــت دارم را هزار بار دیگر تکرار کن . . .
اینجا نه بینیِ کــَـسی دراز می شود ! . .
نه گـُـرگی به گــَـله ات میزند ! . . .
.
.
.
.
روزی فکر می کردم که اگر او را با غریبه ای ببینم
شهر را به اتش می کشم.
اما…
اما امروز حاضر نیستم شمعی روشن کنم تا…
تا ببینم او کجاست.
.
.
.
.
سالـے کـه بـر من و تـو گذشت
فقطـ ۳۶۵ روز نـبـود …
جمعـه ها را بـاید دو روز حسـاب کرد
بـایـد تقـویـم ها را در آفـتـاب نـهاد
تـا رنـگ ببازد …
.
.
.
.
لحظه رفتنت
نه حرفی داشتم
نه گلایه ای
اما احساس…
تا دلت بخواهد.
.
.
sms jadid
.
.
زندگے تمامش خطاے دید است
مـن تـورا مے بینم
وتـومـن را نمے بینے…
.
.
.
.
انقدر از من فاصـــــــــــــله نگیر!!
لامصـــب این بیمـــــار ی که من دارم جزام عشق استـــ..
.
.
.
.
زیــر آوارِ آخــریــن حـرفـتــــ جـا مـانــدهـ امــ . . .
لعــــــــــــــــــنتی
نـمـی دانـی خداحافظت چـنـد ریــشتــر بــود ! ! !
.
.
.
.
به جان ثانیه هایے که
در فراق چشمانت مے گذرند،
دل کوچکم تنگِ
نگاه توست…
.
.
.
.
حالــ ِ من؟؟ دلتنگی… نا امیدی.. درد.. درد و باز هم دارد!!! و امّا حالـــ ِ تو؟؟ نمیدانم!!
.
.
.
.
شما هم
یه زمانی
تو زندگیه بعضی ها بودین
و الآن نیسین
به راحتیه همین یه جمله . . .
.
.
.
.
عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی،
دوست داشتن پیوندی خودآگاه واز روی بصیرت روشن و زلال.
.
.
اس ام اس جدید شهریور ۹۱
.
.
مشکل از تو نبود
از من بود
با کسی حرف میزدم
که سمعک هایش را
پیش دیگری جا گذاشته بود .
/ 0 نظر / 8 بازدید